När vinnarna i 2022 års upplaga av Refinitiv Lipper Fund Awards presenterades stod det klart att IKC Avkastningsfond ännu en gång får emotta de ärofyllda utmärkelserna. Det är fjärde året i rad som den aktivt förvaltade företagsobligationsfonden tilldelas priserna ”Best Fund Over Past 3 Years, Bond SEK” och ”Best Fund Over Past 5 Years, Bond SEK”. 

Refinitiv Lipper Fund Awards har sedan lång tid tillbaka delats ut till fonder runt om i världen som över tid uppvisat bra riskjusterad avkastning i jämförelse med andra fonder i sin kategori. Utmärkelserna bygger på Refinitiv Lippers metodik som gör en oberoende bedömning av fondernas utveckling över tid. 

- Det är mycket glädjande att ännu en gång bli belönad med utmärkelser från en av världens ledande fondutvärderare som ett kvitto på att förvaltningen levererar bra riskjusterad avkastning och dessutom lyckades dra nytta av en stark marknad för att notera en ny högsta årsavkastning, säger Lars Bredenberg.

IKC Avkastningsfond är tänkt att fungera som en försiktig del i en långsiktig portfölj. Det gör att den till att börja med behöver ge en viss avkastning över tid för att inte urholka sparandet. Sedan bör den vara relativt stabil för att bidra till att hålla nere risken i en portfölj. Den ska därför väljas för att ge en bra riskjusterad avkastning. Samtidigt ska påpekas att företagsobligationer naturligtvis inte är helt riskfria. Men fondens diversifierade portfölj bidrar till att dra ner risken i fonden, något som Lars Bredenberg arbetar aktivt för i sin förvaltning.  

- Den huvudsakliga risken i portföljen är kreditrisk och jag föredrar relativt korta löptider för att undvika för stora svängningar med marknaden. För krediter finns det sällan uppsida när något oförutsett händer utan det är då oftast negativt. Det gör att jag vill diversifiera portföljen på många olika innehav så att inte effekten blir alltför stor när något bolag får problem. Fonden har därför exponering mot fler än hundra olika bolag. 

Lars Bredenberg ser ljust på framtiden och ser stora möjligheter att leverera god avkastning även i fortsättningen.

- Det finns många fina företag som har behov av att finansiera sig i den svenska företagsobligationsmarknaden och det kan ge fondspararna en bra riskjusterad avkastning att vara en del av finansieringslösningen. Jag tycker att det är rimligt att fonden ska kunna avkasta två till tre procent i genomsnitt per år efter avgifter i dagens ränteläge med möjlighet att höjda räntor kan bidra till högre avkastning på sikt.

Relaterade länkar:

Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics Certificate
Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics Certificate

IKC Avkastningsfond

IKC Avkastningsfond finns tillgänglig hos våra samarbetspartners Aktieinvest, Allfunds, Alpcot, Avanza, Clearstream, Danske Bank, Euroclear, Fondmarknaden, Fondo, Futur Pension, Handelsbanken, Hjerta Invest, Länsförsäkringar, Max Matthiessen, MFEX, Nordnet, Savr, Sparbanken Syd, Strivo, Söderberg & Partners.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns här på vår hemsida www.ikc.se eller kan erhållas om du kontaktar kundtjänst på 040-29 50 90.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...
Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...