Förvaltarkommentar

Februari 2021

Det finns en oro för virusmutationer om vaccineringen går för långsamt men generellt är många optimistiska kring utvecklingen framåt. Företagens rapporter har varit relativt starka och när samhällen kan återgå till det normala förväntas en stark återhämtning för ekonomierna. Diskussioner om att det kan driva upp inflationstakten gjorde att de räntorna steg vilket medförde rörelser i marknaderna som ändå har utvecklats starkt. Det gav en positiv påverkan på den svenska företagsobligationsmarknaden vilket förstärktes av att det förefaller finnas likviditet som ska placeras till allt lägre avkastningskrav. Strategifonden levererade en stark månad med en uppgång på drygt 0,8% och har därmed stigit med över 1,9% de inledande månaderna på året. 

Utvecklingen var generellt bra i portföljen med positiva bidrag från flertalet obligationsinnehav. Ett undantag var Heimstaden som emitterade i euro på nivåer som påverkade de svenska obligationerna negativt. Några som utvecklades starkt var Desenio som börsnoterades, Bayn Group som emitterade aktier till förvärv och Scandinavian Cosmetics som kom med en stark rapport. Utvecklingen för aktieinnehaven var blandad.  Sobi och NENT tappade efter sina rapporter medan Nordea och SEB gick starkt när banker gynnas av ränteutvecklingen. Fondinnehaven gav positiva bidrag till portföljen under månaden. Förväntningar på framtiden ger en positiv utveckling i omvärlden och likviditeten i den svenska marknaden verkar vara god. Det finns dock tendenser till spekulativt beteende i ett läge när det blir allt sämre betalt för att ta risk.

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...
Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...