Förvaltarkommentar

Juni 2023

Centralbankerna stramar åt och ger tuffa uttalanden för att visa att de verkligen prioriterar att få ner inflationen vilket gör att förväntningar på räntesänkningar skjuts fram. De flesta ekonomier runt om i världen ser motståndskraftiga ut och det dämpar recessionsoron. En del diskussioner i Sverige har handlat om dilemmat med den svaga kronan och vad som kan göras för att den ska bli starkare. I den svenska företagsobligationsmarknaden fortsatte det att vara en del oro kring fastigheter medan andra delar var stabila. Strategifonden utvecklades bra under månaden och steg med nästan 0,6% och det första halvåret blev därmed hyggligt med en uppgång på drygt 2,4%.

Utvecklingen för obligationsinnehaven var fortsatt splittrad under månaden med underliggande positiv utveckling med stabilitet i omvärlden medan oro för fastighetsrelaterade innehav gav svaghet. Störst oro var det återigen kring sådant som är relaterat till SBB med spridning till andra fastighetsbolag som exempelvis Heimstaden. Storskogen och Sergel emitterade nya obligationer för att lösa gamla vilket gav positiva bidrag. Aktieinnehaven hade en blandad utveckling där bland annat Securitas och Volvo utvecklades starkt medan exempelvis Arjo och Tele2 var svagare. Det är ett osäkert läge i omvärlden med krig och inflationsproblem som medför risker och det finns oro kring fastighetsbolagen men det speglar sig också i relativt höga riskpremier som medför höga avkastningsnivåer i marknaden.

Läs hela rapporten >>

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...