Aktiemarknaderna steg i inledningen av februari i samband med att både den amerikanska och den europeiska centralbanken planenligt höjde styrräntan 0,5 procent utan att annonsera några oväntade negativa nyheter. Därefter utvecklades aktiemarknaderna oregelbundet när bolagsrapporterna gav ett blandat resultat under den pågående rapportsäsongen för det fjärde kvartalet...

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 september 2023

IKC Marknadsbrev Augusti

Sommaren präglades av en positiv börsutveckling under juli. Tecken på fallande inflation i den amerika...
Månadsrapporter
Nyheter
11 september 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 08/23

Förvaltarkommentar Augusti 2023 Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt vilket mi...