Aktiemarknaderna steg i inledningen av februari i samband med att både den amerikanska och den europeiska centralbanken planenligt höjde styrräntan 0,5 procent utan att annonsera några oväntade negativa nyheter. Därefter utvecklades aktiemarknaderna oregelbundet när bolagsrapporterna gav ett blandat resultat under den pågående rapportsäsongen för det fjärde kvartalet...

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
19 februari 2024

IKC Marknadsbrev Januari

Aktiemarknaderna föll i inledningen av året i kölvattnet av nedtonade förväntningar på snabba räntesän...
Månadsrapporter
Nyheter
14 februari 2024

Månadsrapport IKC Strategifond 01/24

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Januari 2024 Det är en starkare u...