Förvaltarkommentar

Juni 2021

Det är hög tillväxt runt om i världen när samhällen återöppnas och ekonomierna återhämtar sig, men det finns en del flaskhalsar i form av komponentbrist och begränsad fraktkapacitet. Detta skapar också viss oro för att utbudsproblem ska medföra inflationstryck. Utvecklingen i marknaderna är dock väldigt stabil med låga räntor och stigande aktiekurser, vilket tyder på att det finns en tro på att centralbankerna kommer att fortsätta stötta marknaderna. En stabil utveckling i omvärlden är positivt för den svenska företagsobligationsmarknaden där det förefaller som att det finns relativt mycket likviditet att placera. Det blev ytterligare en stark månad för Avkastningsfonden som steg med cirka 0,5% och fonden kan därmed summera uppgången under första halvåret till drygt 3,8%.

Det var hög aktivitet i marknaden ända fram till midsommar då många företag använde den starka marknaden för att kunna skaffa ny finansiering eller refinansiera tidigare obligationer till bra villkor. Den starka trenden med allt fler gröna och hållbara obligationer håller i sig. Avkastningsfonden deltog bland annat när SSAB emitterade en obligation med koppling till klimatrelaterade mål och när Lakers Group utökade sin hållbarhetskopplade obligation. Fonden var även med när VNV Global emitterade en ny obligation efter att Hemnet hade börsnoterats. Det är nu en lugnare sommarperiod och nästa våg av emissioner kan väntas efter semestrarna givet att det är fortsatt goda förutsättningar.

 Det har varit en månad med positiva bidrag från de flesta innehaven i portföljen. Några undantag var att den gamla obligationen från VNV Global backade lite efter emission av den nya och att konvertibeln från Cellink påverkades negativt av aktieutvecklingen. Det var stora positiva rörelser när Hoist Group fick ett uppköpserbjudande och när Oscar Properties lyckade refinansiera sin obligation. Obligationerna från Nordax påverkades positivt av att de fick en IG-rating från NCR. Deltagande i emissioner gav en positiv påverkan då de flesta handlade upp direkt. Utvecklingen i omvärlden förefaller stabil med en underliggande styrka från den ekonomiska återhämtningen och signaler om att stimulanserna fortsätter en tid. I den svenska marknaden verkar vi gå in i en sommarstiltje med ganska gott om likviditet som väntar på nya emissioner efter sommaren. Det ger förutsättningar för en lugn utveckling även om det finns risker som kan stöka till det.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 april 2024

IKC Månadsrapporter Mars

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Bred börsuppgång - övervikt aktier (...
Marknadsbrev
Nyheter
14 mars 2024

IKC Marknadsbrev Februari

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Aktiemarknaderna steg i inledninge...
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/gen-cookie-notice/inc/class-gen-cookie-notice-functions.php on line 97