Förvaltarkommentar

Maj 2023

Motståndskraften i ekonomierna runt om i världen har hittills varit god och det ses nu lägre risk för en allvarlig recession. Centralbankerna fortsätter att strama åt men med tecken på att inflationen avtar förväntas de snart vara klara med räntehöjningar. Det ger en positiv påverkan på marknaderna som var stabila och inte påverkades särskilt mycket av uppmärksamheten kring skuldtaket i USA, men det är tudelat med relativt få bolag som utvecklas starkt. Även om den svenska företagsobligationsmarknaden påverkas positivt av stabilitet i omvärlden har det inte kunnat motverka den oro som finns kring fastighetsbolag. Avkastningsfonden utvecklades svagt under månaden med en nedgång på nästan 0,9% men har ändå stigit med drygt 3,0% hittills i år.

Det är en del aktivitet i marknaden och även om räntan har kommit upp en bit från de lägsta nivåerna är förutsättningarna relativt bra för de företag som vill emittera idag. De som har sämre tillgång till marknaden är fastighetsbolagen som med några få undantag söker andra finansieringslösningar än att emittera obligationer. En god efterfrågan på de obligationer som emitteras tyder på att det finns likviditet i marknaden. Avkastningsfonden deltog bland annat när Stena Metall ersatte en obligation som förföll med en ny och när Addvise emitterade en längre obligation för att återköpa en kort. Fonden var också med när Klarna och Hoist Finance emitterade efterställda obligationer som ett led i arbetet med kapitalstrukturen och gjorde även en del affärer när det uppstod bra möjligheter och för att hantera likviditet. Förhoppningsvis kan marknaden fortsätta att öppna upp för allt fler företag att emittera på rimliga villkor framöver.

Utvecklingen i portföljen var splittrad under månaden med underliggande positiv påverkan från stabilitet i omvärlden och oro för fastighetsrelaterade innehav som gav svaghet. Störst oro var det kring sådant som är relaterat till SBB med spridning till andra fastighetsbolag som exempelvis Heimstaden. Det var även viss svaghet kring bolag som Intrum och obligationen från SEM tappade på förändrade villkor. Positiva bidrag kom från att en del fastighetsobligationer, från bland annat Fastpartner och Nivika, återbetalades och några pressade obligationer som Desenio och YA rekylerade upp på rapporter. Det finns en del osäkerhet kring utvecklingen i omvärlden och särskilt kring utvecklingen för fastighetsbolagen vilket speglar sig i relativt höga riskpremier som medför att det är höga avkastningsnivåer i marknaden.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...
Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...