Förvaltarkommentar

December 2020

Situationen har blivit väldigt tuff med ökande smittspridning och åtgärder för att försöka hejda utvecklingen med olika typer av samhällsnedstängningar påverkar den ekonomiska utvecklingen negativt. De negativa effekterna motverkas av att vaccin nu är godkända och börjar administreras runt om i världen vilket hjälper marknaderna som är framåtblickande och då kan se förbi dagens situation. Det kom också en positiv nyhet när det i sista stund blev ett avtal för brexit vilket bidrog till styrka i marknaderna med stigande börser runt om i världen. Styrka i omvärlden har gett en positiv påverkan på den svenska företagsobligationsmarknaden och det förefaller även finnas gott om likviditet som skapar köpbehov hos marknadsaktörerna. Avkastningsfonden avslutade året med ytterligare en stark månad med en uppgång på över 1,0% och året som helhet medförde därmed elva av tolv positiva månader och en avkastning på nästan 2,7% trots mycket oro och turbulens.

Det var viss aktivitet i marknaden in mot julledigheten även om den var avtagande. Den starka marknaden medför goda möjligheter för företag att finansiera sig på bra villkor. Avkastningsfonden var aktiv under månaden och deltog bland annat när ALM emitterade obligationer för att ersätta ett förfall samt när Bayn och Leo Vegas kom till marknaden som nya emittenter. Fonden har även gjort affärer i andrahandsmarknaden när det har uppstått möjligheter och för att hantera likviditet. Fokus har varit på att ha en fortsatt balanserad portfölj och att skapa en beredskap inför de nyemissioner som kan förväntas in i det nya året.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...