Förvaltarkommentar

December 2021

Smittspridningen har ökat snabbt runt om i världen med den nya omikronvarianten av coronaviruset. Det skapar oro som dock lugnas i viss mån av att omikron förefaller ge mildare symptom. I den ekonomiska utvecklingen har höga inflationssiffror fört med sig hårdare tongångar från den amerikanska centralbanken som signalerar en åtstramning av penningpolitiken. Marknaderna skakade trots allt av sig den oro som fanns i inledningen av månaden och utvecklades generellt starkt. Den svenska företagsobligationsmarknaden påverkades positivt av att det kom förnyad styrka i omvärlden och det fanns efterfrågan på att köpa obligationer samtidigt som tidigare oro hade medfört lägre emissionsaktivitet. Strategifonden hade en stark avslutning på ett starkt år med en uppgång på nästan 1,4% under månaden som medförde att fonden steg med över 13,1% på helåret.

Det har varit en relativt lugn och jämn utveckling för obligationsinnehaven i portföljen med en övervikt för de innehav som gav positiva bidrag. Bland de som utvecklades svagare fanns Cabonline där det är oro för restriktioner och First Camp som emitterade på relativt låg kurs. Den nyligen emitterade obligationen från Kährs gick däremot starkt liksom Midsummer som kom med positiva nyheter samt Fastator som emitterade på bra nivåer. Aktieinnehaven utvecklades generellt bra med bland annat en återhämtning för vårdgivarna Ambea och Attendo samt ett uppköpserbjudande på Nobina. Det finns en del orosmoln i omvärlden från coronavirus och inflationsutveckling som kan stöka till det även om den ekonomiska utvecklingen ser fortsatt bra ut. I den svenska företagsobligationsmarknaden är det god efterfrågan men det kommer sannolikt också utbud från många företag som vill emittera.

 

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 april 2024

IKC Månadsrapporter Mars

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Bred börsuppgång - övervikt aktier (...
Marknadsbrev
Nyheter
14 mars 2024

IKC Marknadsbrev Februari

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Aktiemarknaderna steg i inledninge...
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/gen-cookie-notice/inc/class-gen-cookie-notice-functions.php on line 97