När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2021 års upplaga finns IKC Avkastningsfond återigen med på listan av vinnare. Det är tredje året i rad som den aktivt förvaltade företagsobligationsfonden tilldelas priserna ”Best Fund Over Past 3 Years, Bond SEK” och ”Best Fund Over Past 5 Years, Bond SEK”.

Refinitiv Lipper Fund Awards har sedan lång tid tillbaka delats ut till fonder runt om i världen som över tid uppvisat bra riskjusterad avkastning i jämförelse med andra fonder i sin kategori. Utmärkelserna bygger på Refinitiv Lippers metodik som gör en oberoende bedömning av fondernas utveckling över tid. 

- Det är mycket glädjande att ännu en gång bli belönad med utmärkelser från en av världens ledande fondutvärderare som ett kvitto på att förvaltningen levererar bra riskjusterad avkastning, särskilt efter ett år med en pandemi och utmanande marknadsrörelser, säger Lars Bredenberg.

IKC Avkastningsfond är tänkt att fungera som en försiktig del i en långsiktig sparportfölj. Det gör att den till att börja med behöver ge en viss avkastning över tid för att inte urholka sparandet. Sedan bör den vara relativt stabil för att bidra till att hålla nere risken i andelsägarnas sparportföljer. Den ska därför väljas för att ge en bra riskjusterad avkastning. Samtidigt ska påpekas att företagsobligationer naturligtvis inte är helt riskfria. Fonden lånar dock ut pengar till ett stort antal företag i flera olika branscher vilket diversifierar portföljen och sänker risknivån.

Lars Bredenberg ser ljust på framtiden och ser stora möjligheter att leverera god avkastning även i fortsättningen.

- Det finns många fina företag som har behov av att finansiera sig i den svenska företagsobligationsmarknaden och det kan ge fondspararna en bra riskjusterad avkastning att vara en del av finansieringslösningen. Jag tycker att det är rimligt att fonden ska kunna avkasta två till tre procent i genomsnitt per år efter avgifter i dagens ränteläge, avslutar Lars.

 

Relaterade länkar

Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics

IKC Avkastningsfond

IKC Avkastningsfond finns tillgänglig hos bland andra våra samarbetspartners Avanza, Danske Bank, Fondo, Futur Pension, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Max Matthiessen, Nordnet, Savr, Sparbanken Syd och Söderberg & Partners.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns här på vår hemsida www.ikc.se eller kan erhållas om du kontaktar kundtjänst på 040-29 50 90.

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...