Aktiemarknaderna steg i inledningen av juni i samband med att svagare amerikansk inflationsstatistik ökade sannolikheten för en räntehöjningspaus från den amerikanska centralbanken. I mitten av månaden lämnade FED som väntat räntan oförändrad medan den europeiska centralbanken planenligt höjde styrräntan. ECB annonserade samtidigt ytterligare höjningar framöver vilket bidrog till att aktiemarknaderna föll. I slutet av månaden steg aktiemarknaderna i samband med att statistik för den amerikanska ekonomin, i synnerhet tjänstesektorn, kom in starkare än förväntat...

 

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...