Aktiemarknaderna steg i inledningen av juni i samband med att svagare amerikansk inflationsstatistik ökade sannolikheten för en räntehöjningspaus från den amerikanska centralbanken. I mitten av månaden lämnade FED som väntat räntan oförändrad medan den europeiska centralbanken planenligt höjde styrräntan. ECB annonserade samtidigt ytterligare höjningar framöver vilket bidrog till att aktiemarknaderna föll. I slutet av månaden steg aktiemarknaderna i samband med att statistik för den amerikanska ekonomin, i synnerhet tjänstesektorn, kom in starkare än förväntat...

 

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 september 2023

IKC Marknadsbrev Augusti

Sommaren präglades av en positiv börsutveckling under juli. Tecken på fallande inflation i den amerika...
Månadsrapporter
Nyheter
11 september 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 08/23

Förvaltarkommentar Augusti 2023 Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt vilket mi...