Efter en oregelbunden utveckling i inledningen av december steg aktiemarknaderna på bred front när fallande inflationsförväntningar och starkare än förväntad statistik för den amerikanska ekonomin bidrog till stigande optimism bland investerare. I mitten av månaden lämnade den amerikanska centralbanken planenligt styrräntan oförändrad men annonserade samtidigt en prognos om tre räntesänkningar under 2024 vilket fick aktiemarknaderna, i synnerhet räntekänsliga bolag, att stiga kraftigt medan långa räntor föll och dollarn försvagades. Efter en kort period av vinsthemtagningar steg aktiemarknaderna åter pådrivet av ränteoptimism i slutet av månaden...

 

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...
Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...