Efter en oregelbunden utveckling i inledningen av december steg aktiemarknaderna på bred front när fallande inflationsförväntningar och starkare än förväntad statistik för den amerikanska ekonomin bidrog till stigande optimism bland investerare. I mitten av månaden lämnade den amerikanska centralbanken planenligt styrräntan oförändrad men annonserade samtidigt en prognos om tre räntesänkningar under 2024 vilket fick aktiemarknaderna, i synnerhet räntekänsliga bolag, att stiga kraftigt medan långa räntor föll och dollarn försvagades. Efter en kort period av vinsthemtagningar steg aktiemarknaderna åter pådrivet av ränteoptimism i slutet av månaden...

 

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
19 februari 2024

IKC Marknadsbrev Januari

Aktiemarknaderna föll i inledningen av året i kölvattnet av nedtonade förväntningar på snabba räntesän...
Månadsrapporter
Nyheter
14 februari 2024

Månadsrapport IKC Strategifond 01/24

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Januari 2024 Det är en starkare u...