Förvaltarkommentar

Februari 2021

Det finns en oro för virusmutationer om vaccineringen går för långsamt men generellt är många optimistiska kring utvecklingen framåt. Företagens rapporter har varit relativt starka och när samhällen kan återgå till det normala förväntas en stark återhämtning för ekonomierna, drivet av de stora stimulanserna. Diskussioner om att det kan driva upp inflationstakten gjorde att de amerikanska räntorna steg vilket medförde lite rörelser i marknaderna som ändå har utvecklats starkt. Det gav en positiv påverkan på den svenska företagsobligationsmarknaden vilket förstärktes av att det förefaller finnas likviditet som ska placeras till allt lägre avkastningskrav. Avkastningsfonden levererade en stark månad med en uppgång på 0,5% och har därmed stigit med över 1,3% de inledande månaderna på året. 

Styrka i marknaden ger företagen bra förutsättningar att få finansiering till bra villkor. Det har varit fortsatt hög aktivitet med många emissioner som har kommit till marknaden även om tempot avtog något inför sportloven. Avkastningsfonden var aktiv under månaden och deltog bland annat när Nivika och Corpia utökade befintliga obligationer, när Aker Horizons kom till marknaden för att finansiera klimatrelaterade investe-ringar samt när Klövern och Ice Group refinansierade obli-gationer. Fonden har även gjort affärer i andrahandsmarknaden när det har funnits bra tillfällen. Fokus har varit på att finna attraktiva investeringsmöjligheter och hålla bra balans i portföljen.

 Utvecklingen var generellt bra i portföljen med positiva bidrag från flertalet innehav under månaden. Några undantag var Serneke där det var turbulent kring vd och Heimstaden som emitterade i euro på nivåer som påverkade de svenska obligationerna negativt. Några som utvecklades starkt var Desenio som börsnoterades, Bayn Group och Mercell som emitterade aktier till förvärv samt Norlandia och Scandinavian Cosmetics som kom med starka rapporter. Förväntningar på framtiden ger en positiv utveckling i omvärlden och likviditeten i den svenska företagsobligationsmarknaden verkar vara god. Det finns förutsättningar för fler emissioner vilket kan ändra balansen i marknaden och det finns tendenser till spekulativt beteende i ett läge när det blir allt sämre betalt för att ta risk. 

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...