Förvaltarkommentar

Juli 2021

Tillväxten är fortsatt hög runt om i världen när samhällen har öppnats upp och ekonomierna återhämtar sig. Det har varit vissa motgångar med spridning av deltavarianten och den kinesiska ekonomin, som har varit först i återhämtningen, visar tecken på att sakta in. Räntemarknaderna har signalerat svagare utveckling med sjunkande räntor och inflationsoron är som bortblåst, men ränte- nedgången betraktas mest som en teknikalitet av bedömare och har inte skapat någon oro. De flesta marknader har utvecklats positivt och det har varit en lugn utveckling i den svenska företagsobligations- marknaden där det verkar finnas gott om likviditet som ska placeras. Avkastningsfonden levererade åter en bra månad med en uppgång på nästan 0,4% och har därmed stigit med över 4,2% hittills i år.

Sommarperioden har varit väldigt lugn med liten aktivitet i marknaden. Det ger en paus efter vårens höga aktivitet och en uppladdning inför att det förväntas bli nytt högt tempo när hösten kommer. Avkastningsfonden deltog i en emission från Humble i inledningen av månaden. Därefter har det inte varit några emissioner för fonden att delta i och det har inte funnits särskilt många affärsmöjligheter i den lugna marknaden även om vissa affärer har gjorts för att hantera likviditet. Den lugna sommarperioden håller troligen i sig ytterligare en tid innan nästa våg av emissioner kommer och det gäller att vara förberedd.

Det har varit lugnt i portföljen med relativt små positiva bidrag från de flesta innehaven. Ett undantag var Desenio som kom med en vinstvarning som medförde negativ utveckling. Konvertibeln i Cellink steg med en stark utveckling för aktien och en del bolag som gynnas av återöppning, t ex Cabonline och Strömma, fortsatte att repa sig. Det förefaller vara en fortsatt stabil utveckling med underliggande styrka i omvärlden och i den svenska marknaden verkar det fortfarande vara sommarstiltje med ganska gott om likviditet som väntar på nya emissioner. Det ger förutsätt- ningar för att den lugna utvecklingen ska hålla i sig den närmsta tiden.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...