Förvaltarkommentar

April 2023

Centralbankerna fortsätter att höja räntorna men en minskad inflationsoro medför att det finns en förväntan att räntetoppen snart är nådd. Tonläget är också lite mjukare i kommunikationen även om de trycker på vikten att få ner inflationen och att de är databeroende. I nästa steg kommer det att visa sig om effekterna på konjunkturen behöver bli hårda eller om det kan bli en mjuklandning. De företagsrapporter som har kommit är generellt överraskande starka och tyder på en underliggande god motståndskraft. Det har gett viss styrka till marknaderna i omvärlden och medfört att det har varit en relativt stabil utveckling för svenska företagsobligationer. Strategifonden utvecklades bra under månaden med en uppgång på nästan 1,8% och har därmed stigit med drygt 4,2% hittills i år.

En stabil marknad med generellt hög avkastningsnivå på företagsobligationer medförde att de flesta obligationsinnehaven i portföljen gav positiv avkastning. Några undantag var Caybon och Distit som brottas med svag utveckling. Nyfosa och Neptunia påverkades positivt av att de emitterade obligationer medan Desenio steg efter att de kom med en rapport som var bättre än väntat. Aktieinnehaven har påverkats mycket av rapportperioden med uppgångar för bland annat Electrolux och Thule medan Avanza och Intrum tappade. Det finns en del osäkerhet kring inflation, räntor och konjunkturutveckling men det medför också höga avkastningsnivåer i marknaden som ger förutsättningar till fortsatt återhämtning.

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 april 2024

IKC Månadsrapporter Mars

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Bred börsuppgång - övervikt aktier (...
Marknadsbrev
Nyheter
14 mars 2024

IKC Marknadsbrev Februari

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Aktiemarknaderna steg i inledninge...
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/gen-cookie-notice/inc/class-gen-cookie-notice-functions.php on line 97