IKC Global Infrastructure A

Aktiefond med infrastruktursatsningar

Denna aktivt förvaltade aktiefond är lämplig för dig med relativt långsiktig placeringshorisont som söker en placering som vanligtvis inte utvecklas som aktiemarknaden i övrigt och därmed ger viss riskspridning.
Efterfrågan på hållbar och miljövänlig infrastruktur ökar p.g.a. åldrade energilösningar och förändringar i klimatet samt utvecklingen inom tillväxtmarknader.

Fonden investerar globalt i aktier inom hela infrastruktursektorn, d.v.s. inom de fyra huvudgrupperna transport (vägar, hamnar, järnvägar, flygplatser), reglerade tjänster (elektricitet, gas, vatten, avlopp), kommunikation (telekom, mobilnät, satellitsystem, tv- och radionät) och sociala tjänster (skolor, sjukhus, myndigheter, rättsväsende).

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikc.se

Fondfakta

Förvaltare: Niklas Hultqvist

Startdatum: 2016-07-06

Startkurs: SEK 100

ISINkod: SE0008434948

Kursnotering: Dagligen

Hållbarhet: Artikel 8

Risknivå: 5/7

Inträdesavgift: 0%

Utträdesavgift: 0%

Förvaltningsavgift: 1,40%

Noteringsvaluta: SEK

Fonden är tillgänglig för köp hos:
Allfunds, Alpcot, Aktieinvest, Avanza, Fondmarknaden.se, Fondo, LF Bank MFEX (Fondab), Movestic, Nordnet, SAVR, Söderberg & Partners.

Förvaltare

Niklas Hultqvist

Förvaltare

Fondinformation

För vidare information om risker, avgifter, skatteregler, köp och försäljning av fondandelar, se dokumentation nedan.

Byggnader och ett torn

Senaste uppdateringarna kring våra aktiefonder.

Våra förvaltare Inge Knutsson, Niklas Hultqvist och Lars Bredenberg ger er tillsammans med VD Markus Olsson de senaste nyheterna om den aktiva förvaltningen av IKCs aktiefonder.

Gå till Nyheter om IKCs aktiefonder

Här kan du köpa IKC Global Infrastructure A

IKC Capital

”IKC - Vår egen väg. För din skull”